Kontakt

Regionalni predstavnik za Srbiju i Balkan:

ABi Solar Balkan d.o.o.
Adresa: Nemanjina 12, 26320 Banatski Karlovac
Telefon: +381 66 8101080
E-mail: sales@parenasunce.com