Dragi naši, za sam početak godine spremili smo za Vas jedinstvenu AKCIJSKU ponudu. Saznaj više

Solarni paneli

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60P 275-285W

118 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60PHC 280-290W

126 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-72P 325-340W

144 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-72PHC 330-345W

152 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60M 310-320W

169 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60MHC 305-315W

179 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60MHC 310-320W

154 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60MHC 325-335W

176 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60MHC 330-340W

164 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60MHC 355-370W

177 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-60MHC(BF) 300-320W

160 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-72M 375-385W

162 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-72MHC 375-385W

168 eur

Image

Solarni paneli

AbiSolar AB-72MHC 400-410W

196 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli ZMSOL – 230P

69 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli SHARP

123 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli SHARP

125 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli SHARP

183 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli SHARP ND-220E1F

98 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli LG MONO X NEON

142 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli 240W HQ(High Quality)

80 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli SL 260AA 60EU

86 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli ANKARA SOLAR AS-6P 250W

89 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli ANKARA SOLAR AS-6P 250W

88 eur

Image

Solarni paneli

Solarni paneli WINAICO WST-250P6

102 eur


Solarni paneli


O solarnim panelima

Gotovo 90% ukupnih svetskih solarnih panela je napravljeno od silicijuma. Silicijum koji se koristi za izradu solarnih panela ima mnogo formi, glavna razlika je čistina silicijuma. Šta čistoća silicijuma zapravo znači? Što su savršenije poredjani molekuli silicijuma, to će solarna ćelija efikasnije konvertovati solarnu energiju u električnu.

Efikasnost solarnih panela ide ruku pod ruku sa čistoćom, ali je proces koji se koristi kako bi se osigurala čistoća silicijuma jako skup. Efikasnost solarnog panela ne bih trebalo da bude vaša primarna briga. Cena i iskoristivost prostora su odlučujući faktori za većinu ljudi.

Silicijum je sirovi materijal koji se koristi za proizvodnju solarnih ćelija. To je drugi najveći element u izobilju na Zemlji. Postoje tri vrste solarnih panela:
 • Monokristalni solarni paneli ili “single crystal”. Prva generacija solarnih ćelija odlična efikasnost (12 – 19%) (23% u laboratorijskim uslovima) ali, skup proces proizvodnje. Još jedan nedostatak – potrebno je puno energije za dobijanje čistog  kristala.
 • Polikristalni solarni paneli. Niži troškovi proizvodnje, koji zahtevaju manje energije za proizvodnju. 11 – 15% efikasnost (18% u laboratoriji).
 • Amorfni solarni paneli. Novija tehnologija, niži troškovi proizvodnje, ali na žalost niža efikasnost(8 – 10%) (13% u laboratoriji). Ovaj proces može koristiti vrlo tanke slojeve od amorfnog silicijuma (0,3 do 1,0 mikrona u odnosu na 500 mikrona za druge vrste,. Amorfni silicijum se obično ugradjuje u potrošne robe kao što su kalkulatori i satovi.
Amorfni solarni paneli zahtevaju oko dva puta veću površinu da bi proizveli istu količinu električne energije kao monokristalni ili polikristalni solarni paneli, Amorfni moduli bolje reaguju na difuznu i fluorescentnu svetlost i bolje rade pri višim temperaturama.
Jedna solarna ćelija uvek daje napon od oko 0,5 volta, bez obzira na njenu veličinu.Više solarnih ćelija, više snage koja se meri u amperima. Solarni paneli se takođe mogu povezati paralelno za povećanje struje.
Najčešći su solarni paneli za 12 voltne sisteme. Kod jačih sistema koriste se solarni paneli 24V.Sve što trebate znati je da su ćelije unutar solarnog panela zaštićene od vlage i spojene da rade u celini.
Solarni paneli treba da proizvode više od 12 volti da bi mogli puniti 12 voltne baterije. Napon može pasti iz nekoliko razloga:
 • Pri visokim temperaturama. Za razliku od solarnih kolektora za grejanje vode, solarni paneli rade manje kad je jako vruće! U tropskim klimama su preporučljivi solarni paneli s većim naponom.

 • Kada govorimo o fotonaponskim panelima, obično se to odnosi na njihovu snagu merenju u vatima (W).

 • Fotonaponske ćelije mogu se koristiti kao samostalni izvori energije ili kao dodatni izvor energije. Kao samostalni izvor energije koristi se npr. na satelitima, znakovima na putu, kalkulatorima i udaljenim objektima koji zahtevaju dugotrajni izvor energije. U svemiru je i snaga sunčevog zračenja puno veća, jer Zemljina atmosfera apsorbuje veliki deo zračenja, pa je i dobijena energija veća. Kao dodatni izvori energije, fotonaponske ćelije mogu se priključiti na električnu mrežu, ali za sada je to neisplativo. [1]

  Solarne ćelije se često električno spajaju i zatvaraju u module. Fotonaponski moduli uglavnom imaju staklenu ploču spreda (prema suncu), propuštajući svetlo i u isto vreme štiteći poluprovodnik od ogrebotina i uticaja vetrom nošenih čestica, kiše, grada, itd. Solarne ćelije su takođe često serijski spojene u module, stvarajući zbirni napon. Ako se spoje paralelno, to formira veću struju. Moduli se zatim međusobno spajaju, serijski ili paralelno, ili na oba načina, da bi se stvorilo polje sa željenim vršnim vrednostima istosmernog napona i struje.

  Kako bi se praktično iskoristila energija dobijena od sunca, elektricitet se najčešće predaje u električnu mrežu upotrebom invertora, ta je to fotonaponski sistem spojen na mrežu. U samostalnim sistemima za čuvanje energije koja trenutno nije potrebna koriste se baterije. Solarni paneli se mogu koristiti za pogon ili punjenje prenosivih uređaja.

   

  Fotonaponska ćelija se sastoji od materijala poluprovodnika kao što je silicijum, koji se dopuje fosforom u prvom N-silicijum sloju za negativno naelektrisanje i borom P-silicijum u drugom za pozitivno naelektrisanje. Silicijum se koristi jer je najobilniji element nađen u prirodi (u pesku) i ima specijalne hemijske karakteristike, gde atom silicijuma sadrži 14 elektrona koji su podeljeni u tri prstena. Unutrašnja dva prstena su potpuno puna, a treći prsten je polu pun i sadrži 4 elektrona od mogućih 8. Kada se dva atoma silicijuma spoje, kreira se čvrsta veza i nema slobodnih elektrona koji mogu da prenose električni tok.

  Zbog ovih čvrstih veza se u silicijum dodaju "nečistoće", kao što su fosfor i bor. Atom fosfora ima 5 elektrona u spoljašnjem prstenu, a veza između silicijuma i fosfora ostavlja jedan slobodan elektron. Kada sunce reaguje na ove atome, uz malo energije se peti, slobodni elektron fosfora, oslobađa. Ovi elektoni slobodno putuju kroz kristalnu mrežu, tražeći slobodno mesto da se povežu i tako se stvara strujni tok.

  Drugi deo je dopovan borom, koji ima sam tri elektrona u svom spoljašnjem prstenu i naziva se P-tipom silicijuma, zbog pozitivnog naelektrisanja. Ovakva struktura nema slobodne elektrone, ali ima jedno prazno mesto koje može da prihvati slobodan elektron koji "šeta" po strukturi i tako stvara električni tok, odnosno struju.

  Princip rada višeslojne fotonaponske ćelije

   

   

Prikaži sve proizvode Solarni paneli

Solarna energija


 • Solarni paneli

  Solarni paneli se koriste za proizvodnju električne energije. Postoji nekoliko tipova solarnih panela ali su najčešći monokristalni solarni paneli i polikristalni solarni paneli.

 • Solarni kolektori

  Solarni kolektori sunčevu energiju pretvaraju u toplotnu, a ne električnu energiju, i koriste se za zagrevanje vode.

 • Obnovljivi izvori energije

  Obnovljivi izvori energije, koristi se još i naziv trajni energetski izvori, su energetski izvori čije se rezerve konstantno ili ciklično obnavljaju. Sam naziv govori da potrošnja ovih energetskih resursa ne premašuje brzinu kojom se oni obnavljaju. Postoje i neobnovljivi izvori energije, to su energenti čije su rezerve procenjene na desetine ili pak stotine godina dok je njihovo stvaranje trajalo desetinama miliona godina. Obnovljivljiva energija potiče iz tri glavna izvora: sunčeva energija, nuklearna fisija, gravitaciona energija (kretanje planeta).

 • Solarni sistemi i iskorišćenje solarne energije

  Solarni sistemi za proizvodnju električne energije dele u dve grupe: Samostalni fotonaponski sistemi (Stand-alone) – sistem koji funkcioniše samostalno. Mrežno povezani fotonaponski sistemi (Grid-tied)– sistem za čije funkcionisanje je potrebna distributivna mreža. Samostalni fotonaponski sistem (Stand-alone), je nezavistan solarni sistem koji se koristi na lokacijama gde nema elektrodistributivne mreže. Samostalni fotonaponski sistemi su idealni za sve koji imaju vikendice, kuće, ili objekte na udaljenim lokacijama ili pak žele da budu energetski nezavisni. Ovi sistemi se sastoje od solarnih panela, solarnih baterija koje skladište energiju za kasniju upotrebu, kontrolera napona koji kontroliše punjenje solarnih baterija, i invertora koji pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju za normalno funkcionisanje kućnih aparata. Mrežno povezani fotonaponski sistemi se kod nas nazivaju još i solarne elektrane. Za funkcisanje ovog sistema potrebna je elektrodistributivna mreža, kojoj se direktno isporučuje proizvedena električna energija.


Image Image Image Image Image Image