Dragi naši, za sam početak godine spremili smo za Vas jedinstvenu AKCIJSKU ponudu. Saznaj više

Solarni kolektori

Image

Solarni kolektori

Solarni kolektor vakuumski 18 cevi

324 eur

Image

Solarni kolektori

Solarni kolektor vakuumski 24 cevi

432 eur

Image

Solarni kolektori

Solarni kolektor vakuumski 36 cevi

680 eur

Image

Solarni kolektori

ETC-30 Solar Collector

720 eur

Image

Solarni kolektori

ETC-22 Solar Collector.

528 eur


Solarni kolektori
Šta je solarni kolektor?

 

Solarni kolektori koriste energiju sunca kako bi generisali toplotu (ne električnu energiju) koja kasnije može biti iskorišćena da se zagreje voda za tuširanje, dogrevanje prostorija,pranje veša i sudova.

Solarna energija je najveći izvor energje na planeti, obezbedjuje energiju za rast biljaka (fotosintezu) i obezbedjuje toplotu koja stvara pogodne uslove za zivot na našoj planeti.

Iako se uredjaji za solarno grejanje vode koriste već duži niz godina godina, u zadnjih 20 godina značajno je napredovala tehnologija apsorbujućeg sloja, što je dovelo do toga da današnji solarni kolektori mogu efikasno konvertovati >50% dostupne sunčeve energije za zagrevanje tople vode. Solarni kolektor je jedan od najefikasnijih načina za smanjivanje ekološkog otiska (emisije ugljen-dioksida), smanjivanjem oslanjanja na fosilna goriva. Ugradnjom solarnog kolektora, smanjićete potrošnju električne energije ili gasa, što će dovesti i do značajnih smanjenja računa.

Vakumski solarni kolektori kombinuju visoke performanse vakumskih cevi sa kapacitetom brzog prenosa toplote grejnih cevi, kako bi obezbedili kolektor koji može efikasno da radi u svim klimatskim uslovima i obezbedjuje dovoljne količine vode.

1. Vakumski cevni kolektori deluju bolje u hladnijim klimama od ravnih pločastih ploča. Ravni pločasti kolektori podložniji su gubitku toplote u okolini jer tečnost koja se zagreva ima značajno vreme zadržavanja u ravnom kolektoru ploče dok putuje kroz kolektor. Tečnost u vakumskom cevnom sistemu teče samo kroz manifold(sabirnik), minimizirajući vreme zadržavanja. Vakumski cevni kolektor je takođe vrlo dobro izolovan sa 3 ”izolacijom kamene vune sa svih strana. Ravni pločasti kolektori obično imaju 1 ”izolaciju na stranama i na dnu.

2. Solarni sistem nagnut prema gore kako bi uhvatio zimsko sunce poboljšaće zimsku solarnu energiju uz samo malo smanjenje letnje solarne energije. Međutim, ravne ploče su čvrsta konstrukcija koja će uhvatiti vetar ako se nagne na krov što daje rezultat potencijalnom opasnošću od vetrova i oluja. Vakumske cevi imaju znatno manje povlačenja zbog razmaka između cevi koje propušta vetar. Mogućnost postavljanja vakumskih kolektora na krov pod strmim uglom glavna je prednost jer solarni sistem može da obezbedi toplinu tokom cele godine.

3. Sunce obilazi nebo od istoka ka zapadu. Cevasti dizajn vakumskih cevnih kolektora znači da, sve dok su u roku od 40 stepeni prema jugu, oni su uvek okrenuti suncu i automatski apsorbuju maksimalnu solarnu energiju. Ravni pločasti kolektori apsorbuju maksimalnu solarnu energiju samo u solarno podne. Ovaj faktor je poznat kao „modifikacija ugla incidencije“ i treba ga prilagoditi za procenu sistema solarne energije.

4. Matematički model s obzirom na površinu, nagib i orijentaciju ploče, zajedno sa parametrima efikasnosti kolektora (optičke energije, koeficijent gubitka toplote i podešavanje ugla) pokazuje da su vakumski kolektori efikasniji u severnim uslovima. Modeli takođe pokazuju prednosti visokih uglova nagiba, na primer 65 stepeni, u poređenju sa krovom, na primer 22,6 stepeni na krovu od 5:12. U uslovima u Pančevu, očekuje se da će pločasti kolektor biti oko 55% efikasan u pretvaranju solarne energije u toplotnu energiju a vakumski kolektor oko 75%.

Picture

Prikaži sve proizvode Solarni kolektori

Solarna energija


 • Solarni paneli

  Solarni paneli se koriste za proizvodnju električne energije. Postoji nekoliko tipova solarnih panela ali su najčešći monokristalni solarni paneli i polikristalni solarni paneli.

 • Solarni kolektori

  Solarni kolektori sunčevu energiju pretvaraju u toplotnu, a ne električnu energiju, i koriste se za zagrevanje vode.

 • Obnovljivi izvori energije

  Obnovljivi izvori energije, koristi se još i naziv trajni energetski izvori, su energetski izvori čije se rezerve konstantno ili ciklično obnavljaju. Sam naziv govori da potrošnja ovih energetskih resursa ne premašuje brzinu kojom se oni obnavljaju. Postoje i neobnovljivi izvori energije, to su energenti čije su rezerve procenjene na desetine ili pak stotine godina dok je njihovo stvaranje trajalo desetinama miliona godina. Obnovljivljiva energija potiče iz tri glavna izvora: sunčeva energija, nuklearna fisija, gravitaciona energija (kretanje planeta).

 • Solarni sistemi i iskorišćenje solarne energije

  Solarni sistemi za proizvodnju električne energije dele u dve grupe: Samostalni fotonaponski sistemi (Stand-alone) – sistem koji funkcioniše samostalno. Mrežno povezani fotonaponski sistemi (Grid-tied)– sistem za čije funkcionisanje je potrebna distributivna mreža. Samostalni fotonaponski sistem (Stand-alone), je nezavistan solarni sistem koji se koristi na lokacijama gde nema elektrodistributivne mreže. Samostalni fotonaponski sistemi su idealni za sve koji imaju vikendice, kuće, ili objekte na udaljenim lokacijama ili pak žele da budu energetski nezavisni. Ovi sistemi se sastoje od solarnih panela, solarnih baterija koje skladište energiju za kasniju upotrebu, kontrolera napona koji kontroliše punjenje solarnih baterija, i invertora koji pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju za normalno funkcionisanje kućnih aparata. Mrežno povezani fotonaponski sistemi se kod nas nazivaju još i solarne elektrane. Za funkcisanje ovog sistema potrebna je elektrodistributivna mreža, kojoj se direktno isporučuje proizvedena električna energija.


Image Image Image Image Image Image